Zoeken
zaterdag 2 augustus 2014  Soorten » Reptielen » Hazelworm Registreren   Inloggen

Hazelworm

Minimaliseren

hazelworm.jpg

Beschrijving
De hazelworm (Anguis fragilis) is een pootloze hagedis. Vaak wordt hij ten onrechte voor een slang aangezien. Hij heeft een voorkeur voor bossen, bosranden, houtwallen, heide en weg- en spoorbermen. Hazelwormen zijn vaak lastig te vinden omdat ze weinig op open plekken zonnen. In mei bestaat de grootste kans dat je ze zonnend aan kunt treffen. De rest van het jaar verschuilen ze zich vaak in bladlagen, onder heidestruiken of ondergronds.
 

Bescherming
De hazelworm staat op de Rode Lijst aangemerkt als "thans niet bedreigd" (Staatscourant 2009, gebaseerd op van Delft et al., 2007). De soort wordt beschermd door de Flora- en faunawet (tabel 3). Ook heeft hij een beschermingstatus in de Conventie van Bern (bijlage 3). De hazelworm is niet opgenomen in de Europese Habitatrichtlijn.    

Monitoring en Trends

Minimaliseren

hazelworm.jpg

De index van de hazelworm blijft vrijwel gelijk aan de voorgaande drie jaren. We hebben inmiddels voldoende trajecten om ook deze heimelijk levende soort goed te kunnen meten.
Deze lastig vindbare soort is met name op de speciale plaatjestrajecten in behoorlijke aantallen gezien. Het was afgelopen jaar raak in Maastricht, de Brabantse Kampina en het Drenthse Wapserveld, er werden maximaal 33 exemplaren op één telronde gezien. Op trajecten bij Malden, Nunspeet en Emmen verscheen de soort voor het eerst sinds de start van de monitoring.

Informatie over de trendberekening

  

Fotoalbum

Minimaliseren
Hazelworm vrouw. Werd gevonden op dezelfde plek als de hazelworm man (vorige foto).
Anguis fragilis
Vind het nog steeds een moeilijke soort op de foto. Maar ben hier wel blij mee.
Hazelworm vrouwtje op de Veluwe.
Veluwe
Zonnende hazelwormen in Maastricht.
  
© PlumIT